U SLJEDEĆU SUBOTU, U TITOVOJ ULICI U SARAJEVU: Željko Komšić i Denis Bećirović domaćini prijema povodom…

Članovi Predsjedništva Bosne i Hercegovine, predsjedavajući Željko Komšić i član Denis Bećirović domaćini su prijema povodom 25. novembra, Dana državnosti Bosne i Hercegovine.

Prijem će se održati u subotu 25. novembra s početkom u 18 sati u zgradi Predsjedništva BiH, prenosi NAP.

Prvo zasjedanje Zemaljskog antifašističkog vijeće narodnog oslobođenja Bosne i Hercegovine (ZAVNOBiH) koji je bio najviši politički, predstavnički i zakonodavni organ Federalne Države Bosne i Hercegovine na kojem su donesene odluke o obnovi državnosti Bosne i Hercegovine održano je 25. novembra 1943. godine.

Rezolucijom sa Prvog zasjedanja ZAVNOBiH-a Srbi, Hrvati i Muslimani opredijelili su se za obnovu državnosti Bosne i Hercegovine.

Prvim zasjedanjem predsjedavao je dr. Vojo Kecmanović, a zamjenici su bili Avdo Humo, Đuro Pucar Stari, Aleksandar Preha, te sekretar Hasan Brkić.

Prvo zasjedanje ZAVNOBiH-a počelo je u Mrkonjić-Gradu 25. novembra 1943. u 19 sati. Završeno je iste noći (26. novembra) u 4 sata ujutro. ZAVNOBiH je osnovan kao centralno političko predstavništvo Narodnooslobodilačkog pokreta (NOP-a) i najvišeg organa narodne vlasti Bosne i Hercegovine.

Odbornici su usvojili Rezoluciju ZAVNOBiH-a i Proglas narodima BiH u kojima se ističe da ubuduće BiH i njene narode u zemlji i inostranstvu, mogu zastupati i predstavljati samo ZAVNOBiH i AVNOJ.

Ovim aktima je izražena i odlučnost naroda BiH da njihova zemlja, koja nije ni srpska, ni hrvatska, ni muslimanska, nego i srpska i muslimanska i hrvatska, bude zbratimljena zajednica u kojoj će biti osigurana puna ravnopravnost svih Srba, Muslimana i Hrvata. Na zasjedanju je izabrana delegacija od 58 članova, koja će predstavljati BiH na Drugom zasjedanju AVNOJ-a (29. novembar 1943) gdje su i potvrđene odluke ZAVNOBiH-a.

SB