PRVI PROBLEM ZBOG NERIJEŠENOG FINANSIRANJA: Poništeni pojedini tenderi za Opće izbore jer novac nije osiguran

Zbog neusvajanja odluka o osiguravanju sredstava za Opće izbore 2022. godine pojedini raniji raspisani tenderi su poništeni. Članovi Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine upozorili da vrijeme curi, da sredstva moraju biti osigurana do kraja današnjeg dana.

Predsjednik Centralne izborne komisije BiH Suad Arnautović je kazao da zbog neusvajanja sredstava neophodnih za realizaciju predstojećih Općih izbora u oktobru sada cijeli postupak moraju poništiti. Osim što nisu osigurana sredstva, dostavljene ponude zbog inflacije su drastično veće nego što je predviđeno prvobitnom planom.

“Imali smo prijedlog u junu prošle godine procjenu sada je drastično drugačija situacija”, kazao je Arnautović.

Nakon glasanja usvojen je jednoglasno prijedlog Odluke o poništenju postupka za štampanje i pakovanje privremenih i konačnih biračkih spiskova, štampanje koverata i oznaka za biračka mjesta, štampanje obrazaca za biračka mjesta, izborne komisije i Glavni centar za brojanje i štampanje postera za biračka mjesta i izborne komisije, izrada fascikli sa vodenim žigom i štampanje certifikata za dodjelu mandata. Osim toga poništeni je Prijedlog Odluke o poništenju postupka nabavka ambalažnog materijala (PVC vreće) za biračka mjesta i skladište Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine, a za nabavka ambalažnog materijala (kartonske kutije) za biračka mjesta i skladište Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine nije bilo ponuda.

Arnautović kaže da sz sredstva za izbore trebala biti osigurana još jučer. Ostali članovi komisije su saglasni sa navedenim stavovima s tim da je 19. maj zadnji rok za osiguravanje sredstava, s tim da su neutemeljene izjave da je moguće u junu ili julu osigurati sredstva kako bi izbori bili održani u oktobru što, kako su istakli članovi Komisije, je tehnički nemoguće.

SB