Vlada FBiH smijenila upravu Ginexa na čelu sa direktoricom Fočo

Vlada Federacije BiH je danas na hitnoj, telefonski održanoj sjednici, donijela odluku kojom daje prethodnu saglasnost Nadzornom odboru privrednog društva UNIS “GINEX” d.d. Goražde za donošenje odluke o razrješenju dužnosti članova Uprave ovog privrednog društva, prije isteka mandata na koji su imenovani, i to direktora društva Munevere Fočo, izvršnog direktora za ekonomiku, marketing i komercijalne poslove Admina Pešteka i izvršnog direktora za proizvodnju Hasana Tafre.

Donesena je i odluka kojom se daje prethodna saglasnost Nadzornom odboru privrednog društva UNIS „GINEX” d.d. Goražde za imenovanje vršilaca dužnosti članova Uprave ovog privrednog društva, do okončanja konkursne procedure, a najduže na vremenski period do dvanaest mjeseci, i to Hasana Tafre za vršioca dužnosti direktora društva, Admina Pešteka za vršioca dužnosti izvršnog direktora za ekonomiku, marketing i komercijalne poslove i Hajdara Drlje za vršioca dužnosti izvršnog direktora za proizvodnju.

U obrazloženju odluka Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije je navelo da je Nadzorni odbor privrednog društva „UNIS „GINEX” d.d. Goražde 29.4.2022. godine dostavio prijedlog kojim se traži od Federalne vlade prethodna saglasnost za razrješenje aktuelne Uprave ovog privrednog društva, prije isteka mandata na koji su imenovani, te istovremeno davanje saglasnosti za imenovanje vršilaca dužnosti članova Uprave društva i provođenja konkursne procedure.

Dalje je obrazloženo da je članom 265. stav (2) Zakona o privrednim društvima, a u vezi s članom 303. stav (1), propisana primjena člana 247. stav (5) tačka a) ovog zakona, prema kojima Nadzorni odbor može razriješti članove Uprave društva i prije isteka perioda na koji su imenovani, dok je članom 15. Uredbe o vršenju ovlaštenja u privrednim društvima sa učešćem državnog kapitala iz nadležnosti FBiH propisano da izuzetno, bez provođenja postupka iz člana 13. ove Uredbe, Vlada FBiH može donijeti odluku o davanju prethodne saglasnosti nadzornom odboru društva sa većinskim učešćem državnog kapitala za razrješenje dužnosti člana uprave, te odluku o davanju prethodne saglasnosti nadzornom odboru društva sa većinskim učešćem državnog kapitala za imenovanje vršioca dužnosti člana uprave do okončanja konkursne procedure, a najduže na vremenski period do dvanaest mjeseci.

Uzimajući u obzir razloge sadržane u dostavljenom prijedlogu Nadzornog odbora privrednog društva UNIS „GINEX“ d.d. Goražde, koji je u skladu sa članom 257. Zakona o privrednim društvima nadležan da nadzire poslovanje društva i rad uprave, Ministarstvo je predložilo Vladi FBiH ove odluke.

Donesene odluke stupaju na snagu danom donošenja i objavit će se u Službenim novinama Federacije BiH.

Podsjećamo, protiv ovakve odluke još danas su se okupile stotine radnika, uz podršku građana i gradonačelnika Goražda.

SB