Klub Bošnjaka proglasio vitalni nacionalni interes na HDZ-ov Izborni zakon

Asim Sarajlić iz Kluba Bošnjaka Doma naroda podnio je akt u kojem Klub Bošnjaka jednoglasno proglašava Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Izbornog zakona BiH štetnim po vitalni nacionalni interes Bošnjaka.

“Već smo čuli obrazloženja. Za nas je prijedlog neprihvatljiv u cjelosti. Radi se o jednostranom i antiustavnom prijedlogu. Prije dostavljanja u proceduru trebao je biti dostavljen Interresornoj radnoj grupi. Prijedlog zakona ne ispunjava ključne obaveze i presude Evroskog suda za ljuska prava”, kazao je Sarajlić.

Slučajevi kada su se delegati Doma naroda PSBiH pozivali na vitalni nacionalni interes
Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izbjeglicama iz BiH i raseljenim licima u Bosni i Hercegovini

Broj PZ: 01-02-1131/03 od 13.11.2003.

Pitanje vitalnog nacionalnog interesa pokrenuo je Klub delegata bošnjačkog naroda na 18. sjednici Doma naroda, održanoj 26.2.2004. godine

Odluka Ustavnog suda Bosne i Hercegovine broj: U-2/04 od 28.5.2004. – objavljena u “Službenom glasniku BiH”, broj: 38/04

Prijedlog okvirnog zakona o visokom obrazovanju u Bosni i Hercegovini

Broj PZ: 01,02-02-7-19/04 od 24.3.2004.

Pitanje vitalnog nacionalnog interesa pokrenuo je Klub delegata hrvatskog naroda na 23. sjednici Doma naroda, održanoj 4. i 7.5.2004. godine

Odluka Ustavnog suda Bosne i Hercegovine broj: U-8/04 od 25.6.2004.- objavljena u “Službenom glasniku BiH”, broj: 40/04

Prijedlog zakona o Javnom radiotelevizijskom sistemu Bosne i Hercegovine

Broj PZ: 01,02-02-3-6/05 od 9.2.2005.

Pitanje vitalnog nacionalnog interesa pokrenuo je Klub delegata hrvatskog naroda na 43. sjednici Doma naroda, održanoj 29.6.2005. godine

Odluka Ustavnog suda Bosne i Hercegovine broj: U-10/05 od 22.7.2005. – objavljena u “Službenom glasniku BiH”, broj: 64/05

Ugovor između Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske o saradnji u oblasti prava žrtava rata u Bosni i Hercegovini koji su bili pripadnici Hrvatskog vijeća odbrane i članova njihovih porodica

Broj dokumenta – predmet: Saglasnost za ratifikaciju: 01,02-02-10-23/06 od 5.1.2006.

Pitanje vitalnog nacionalnog interesa pokrenuo je Klub delegata bošnjačkog naroda na 54. sjednici Doma naroda, održanoj 21.2. i 10.3.2006. godine

Odluka Ustavnog suda Bosne i Hercegovine broj: U-7/06 od 31.3.2006. – objavljena u “Službenom glasniku BiH”, broj: 34/06

Prijedlog zaključka delegata Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Ilije Filipovića

Broj prijedloga zaključka: 01,02-50-1-18-8/08 od 23.4.2008.

Pitanje vitalnog nacionalnog interesa pokrenuo je Klub delegata bošnjačkog naroda na 17. sjednici Doma naroda, održanoj 15.5. i 17.6.2008. godine

Odluka Ustavnog suda Bosne i Hercegovine broj: U-9/08 od 8.7.2008.- objavljena u “Službenom glasniku BiH”, broj: 91/08

Odluka o potvrdi Odluke predsjedavajućeg Vijeća ministara Bosne i Hercegovine o smjeni ministra sigurnosti Bosne i Hercegovine, ministra odbrane Bosne i Hercegovine i zamjenika ministra finansija i trezora Bosne i Hercegovine

Broj: 01,02-34-1-754/12 od 25.6.2012.

Pitanje vitalnog nacionalnog interesa pokrenuli su delegati Kluba delegata bošnjačkog naroda (Halid Genjac, Sulejman Tihić i Nermina Kapetanović) na 19. sjednici Doma naroda, održanoj 19.7.2012. godine

Odluka Ustavnog suda Bosne i Hercegovine broj: U-12/12 od 24.8.2012. – objavljena u “Službenom glasniku BiH”, broj 79/12

Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sukobu interesa u institucijama vlasti Bosne i Hercegovine

Broj PZ: 01,02-02-1-23/13 od 20.5.2013.

Pitanje vitalnog nacionalnog interesa pokrenuli su delegati Kluba delegata bošnjačkog naroda (Halid Genjac, Sulejman Tihić i Nermina Kapetanović) na 30. sjednici Doma naroda, održanoj 15.7.2013. godine

Odluka Ustavnog suda Bosne i Hercegovine broj: U-18/13 od 27.9.2013.- objavljena u “Službenom glasniku BiH”, broj 85/13

Prijedlog odluke o razmatranju Prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine po hitnom postupku

Broj PZ: 01,02-02-1-25/13 od 29.5.2013.

Pitanje vitalnog nacionalnog interesa pokrenuli su delegati Kluba delegata bošnjačkog naroda (Halid Genjac, Sulejman Tihić i Nermina Kapetanović) na 31. sjednici Doma naroda, održanoj 23.7.2013. godine

Odluka Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, broj: U-19/13 od 27.9.2013. – objavljena u “Službenom glasniku BiH”, broj 84/13

Prijedlog odluke o razmatranju Prijedloga zakona o izmjeni i dopuni Zakona o jedinstvenom matičnom broju po hitnom postupku

Broj PZ: 01,02-02-1-34/13 od 17.7.2013.

Pitanje vitalnog nacionalnog interesa pokrenuli su delegati Kluba delegata bošnjačkog naroda (Halid Genjac, Sulejman Tihić i Nermina Kapetanović) na 31. sjednici Doma naroda, održanoj 23.7.2013. godine

Odluka Ustavnog suda Bosne i Hercegovine broj: U-19/13 od 27.9.2013. – objavljena u “Službenom glasniku BiH“, broj 84/13

Prijedlog odluke o razmatranju Prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o državljanstvu Bosne i Hercegovine po hitnom postupku

Broj PZ: 01,02-02-1-35/13 od 17.7.2013.

Pitanje vitalnog nacionalnog interesa pokrenuli su delegati Kluba delegata bošnjačkog naroda (Halid Genjac, Sulejman Tihić i Nermina Kapetanović) na 31. sjednici Doma naroda, održanoj 23.7.2013. godine

Odluka Ustavnog suda Bosne i Hercegovine broj: U-19/13 od 27.9.2013., objavljena u “Službenom glasniku BiH”, broj 84/13

Prijedlog odluke o razmatranju Prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prebivalištu i boravištu državljana Bosne i Hercegovine po hitnom postupku

Broj PZ: 01,02-02-1-36/13 od 17.7.2013.

Pitanje vitalnog nacionalnog interesa pokrenuli su delegati Kluba delegate bošnjačkog naroda (Halid Genjac, Sulejman Tihić i Nermina Kapetanović) na 31. sjednici Doma naroda, održanoj 23.7.2013. godine

Odluka Ustavnog suda Bosne i Hercegovine broj: U-19/13 od 27.9.2013. – objavljena u “Službenom glasniku BiH”, broj 84/13

Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prebivalištu i boravištu državljana Bosne i Hercegovine

Broj PZ: 01,02-02-1-36/13 od 17.7.2013.

Pitanje vitalnog nacionalnog interesa pokrenuli su delegati Kluba delegata bošnjačkog naroda (Halid Genjac, Sulejman Tihić i Nermina Kapetanović) na 33. sjednici Doma naroda, održanoj 5.11.2013. godine

Odluka Ustavnog suda Bosne i Hercegovine broj: U-27/13 od 29.11.2013., objavljena u “Službenom glasniku BiH”, broj 2/14

Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o osnivanju Kompanije za prijenos električne energije u Bosni i Hercegovini

Broj PZ: 01,02-02-1-58/13 od 10.12.2013.

Pitanje vitalnog nacionalnog interesa pokrenuli su delegati Kluba delegata bošnjačkog naroda (Halid Genjac, Sulejman Tihić i Nermina Kapetanović) na 34. sjednici Doma naroda, održanoj 16.12.2013. godine

Odluka Ustavnog suda Bosne i Hercegovine broj: U-31/13 od 23.1.2014. – objavljena u “Službenom glasniku BiH”, broj 9/14

Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Izbornog zakona Bosne i Hercegovine

Broj PZ: 02-02-1-60/13 od 16.12.2013.

Pitanje vitalnog nacionalnog interesa pokrenuli su delegati Kluba delegata bošnjačkog naroda (Halid Genjac, Sulejman Tihić i Nermina Kapetanović) na 34. sjednici Doma naroda, održanoj 16.12.2013. godine

Odluka Ustavnog suda Bosne i Hercegovine broj: U-32/13 od 23.1.2014. – objavljena u “Službenom glasniku BiH”, broj 16/14

Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Izbornog zakona Bosne i Hercegovine

Broj PZ: 02-02-1-1133/17 od 28.4.2017.

Pitanje vitalnoga nacionalnog interesa pokrenuo je Klub delegata bošnjačkoga naroda na 28. sjednici Doma naroda, održanoj 4.5.2017. godine

Odluka Ustavnog suda Bosne i Hercegovine broj: U 3/17 od 7.7.2017. – objavljena u ”Službenom glasniku BiH”, broj. 54/17

N1