PROF. ASIM MUJKIĆ:”Sankcije su odgovor jače sile na silu koja decenijama ovdje terorizira”

Profesor filozofije Asim Mujkić večeras je u emisiji Izvan okvira govorio o aktuelnoj političkoj i društvenoj situaciji u BiH, te komentarisao i uvođenje sankcija bh. političarima.

Da li je vlast u BiH dotakla dno?

“Što se tiče moralnosti svakako. To dno je dotaknuto odmah na početku, onog trenutka kada se za postizanje ciljeva posegnulo sredstvima nasilja. Ono što je čovječno bilo je gurnuto u stranu i nametnut je jedan kvazimoralni i u sebe uzatvoreni koncept unutar kojega i pomoću kojega se discipliniralo stanovništvo jedne etničke kategorije”, kazao je Mujkić i pojasnio:

“Unutar tog jednog okvira svaka politika se mora referirati. Ako se ne referira na liberalne i demokratske vrijednosti i ne poštuje te procedure, onda su takvi zakoni i procedure nametnute silom i traju toliko koliko efektivna moć onog koji je nametnuo“.

Kako je kazao Mujkić, sankcije su odgovor jače sile na silu koja je prisutna ovdje.

“Sankcije su odgovor jedne jače sile na ovu silu koja decenijama ovdje terorizira i nameće svoje vrijednosti“.

“To se radi preko ideoloških aparata. Institucije kao što su institucija obrazovanja, mediji, političke partije, čak i neke građanske udruge, kroz te institucije se promiču određene vrijednosti kroz koje se određeni subjekti prepoznaju i prihvaćaju mjesto u društvenoj hijerarhiji koje im je dodijeljeno na temelju ideološkog pravorijeka”, kazao je Mujkić.

Mujkić dodaje da se stvara poželjni tip individue koji će baštiniti vrijednosti koje odgovaraju aktuelnim političkim snagama.

“Stvara se poželjni tip individue koji će baštiniti vrijednosti koje odgovaraju trenutnoj konstelaciji političkih snaga. To je onaj tipični proces idološke izgradnje svijeta gdje se kroz učestvovanje i ponavljanje određenih fraza koje su dominantne za određeno društvo i koje su identifikacijska oznaka elite, na taj način se izražava privrženost određenom nametnutnom skupu vrijednosti i na taj način se biva disciplinovan”.

POGLEDAJ VIDEO.

N1