FBiH pred najvećim budžetom u historiji: Prilika za razvoj i stabilnost

Vlada FBiH je u Parlament uputila najveći budžet otkako postoji Federacija BiH težak 5,6 milijardi KM. O njemu će federalni zastupnici raspravljati u naredna dva dana.

Najviše novčane iznose kroz prijedlog budžeta Vlada FBiH usmjerava direktno građanima.

Među najznačajnijim stavkama su planirana i dva povećanja penzija. U te svrhe će biti izdvojeno 102 miliona KM više nego prošle godine.

Za poljoprivredu će biti izdvojeno ukupno 106 miliona KM što je najveći iznos ikada i to je za 19 miliona KM više nego u prošloj godini. Ovaj iznos će pratiti i povećanje budžeta Robnih rezervi za čak deset puta, odnosno rekordnih 20 miliona KM. To će u momentima povećane inflacije i cijena osnovnih životnih namirnica omogućiti intervencije na tržištu, između ostalog i kako bi se smanjila cijena brašna. Uz to sa 20 miliona KM budžeta, Robne rezerve će biti u mogućnosti povećati otkup poljoprivrednih proizvoda. Plan Vlade FBiH je da se potiče sjetva pšenice i da se garantira otkup pšenice za sve poljoprivredne proizvođače.

Kao i u prethodne dvije godine kantonima će biti podijeljeno 200 miliona KM, a opštinama i gradovima 36 miliona KM, što je 6 miliona KM više nego u prošloj godini.

Tako će kantoni i opštine od nivoa Federacije BiH u tri godine dobiti skoro 700 miliona KM.

Kada su u pitanju kapitalni transferi javnim preduzećima, za izgradnju autocesta i brzih cesta će biti izdvojeno 229 miliona KM, što je 109 miliona KM više u odnosu na prethodnu godinu.

Za implementaciju Zakona o podršci porodicama s djecom u FBiH kojim Federacija po prvi put na sebe preuzima isplatu dječjeg dohotka od 103 KM mjesečno, izdvojeno je 50 miliona KM. Primjena počinje od 1. jula 2022. nakon usvajanja u Parlamentu FBiH. Svake naredne godine planitano je izdvajanje od 100 miliona KM godišnje, ali i više jer će se dječiji dodatak povećavati u skladu sa rastom BDP-a.

Također, transfer za sanaciju zdravstvenih ustanova u FBiH planiran je u iznosu od 75 miliona KM i veći je za 15 miliona KM u odnosu na 2021. godinu.

Važna stavka je i povećanje budžeta Federalnog ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica. Tako bi za povratnika u ovoj godini budžet iznosio preko 48 miliona KM, što je duplo veći iznos u odnosu na prošlu godinu. Od ukupnog iznosa, jedan milion KM se odnosi na finansiranje projekata Memorijalnog centra Srebrenica – Potočari.

(Vijesti.ba)