DOM NARODA PARLAMENTA FBIH: Hoće li donijeti Zakon o zabrani pušenja na javnim mjestima?

U toku današnjeg dana bit će nastavljena sjednica Doma naroda Parlamenta Federacije BiH, održana 17. prošlog mjeseca, koja je prekinuta tokom rasprave o Prijedlogu zakona o kontroli i ograničenoj upotrebi duhana, duhanskih i ostalih proizvoda za pušenje.

Ovim se zakonom, između ostalog, predviđa zabrana pušenja u zatvorenim javnih prostorima, kao i na radnim mjestima.

Propisano je i osnivanje Federalne komisije za kontrolu upotrebe duhana, duhanskih i ostalih proizvoda za pušenje i nadzor nad provođenjem zakona.
Prije dvije sedmice izglasane su izmjene Zakona o pripadnosti javnih prihoda na osnovu koje će Kanton Sarajevo od FBiH dobijati manje javnih prihoda nego do sada, a razlika će biti raspoređena na ostale kantone.

Pušenje je vodeća bolest ovisnosti u svim populacionim skupinama u Federaciji BiH i povezuje se sa većim dijelom vodećih uzroka smrtnosti u svijetu kao što su bolesti srca i krvnih sudova, posebno angina pektoris, srčani i moždani udar.

Osim zakona o kontroli i ograničenoj upotrebi duhana, prema dnevnom redu 17. sjednice, ostalo je razmatranje predloženog zakona o slobodnim zonama u FBiH, Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o pravima branilaca i članova njihovih porodica, kao i Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o poljoprivrednim savjetodavnim službama i Nacrt zakona o rudarstvu FBiH.

Pred delegatima će se naći i informacija o epidemiološkoj situaciji u FBiH i informacija o statusu Projekta izgradnje Bloka 7 – TE Tuzla.
izvor:RS