Vijesti

EVO PRIJEDLOGA SNSD-a O KOJIMA ĆE SE VEČERAS GLASATI: “Traže zakon o zabrani zloupotrebe pojma genocid” -POGLRDAJ

Zaključke su potpisali predstavnici poslaničkih klubova SNSD-a, SP-a, Demosa, Ujedinjene Srpske i NPS.

Vladajuća većina Narodne skupštine Republike Srpske predložila je danas Narodnoj skupštini 12 zaključaka o političko-ekonomskoj situaciji u BiH, prenosi RTRS.

U zaključcima se traži da predstavnici Republike Srpske u Parlamentu BiH predlože zakon o zabrani zloupotrebe pojma genocid.

Ukupno, predstavnici pet klubova zastupnika uputili su 12 zaključaka koji se odnose na sljedeće:

– Narodna skupština RS-a konstatuje da nisu prestali razlozi zbog kojih je NSRS usvojila zaključke na 20. posebnoj sjednici održanoj 30. jula 2021. godine.

– NSRS konstatuje da su se predstavnici RS-a u institucijama BiH ponašali i djelovali u skladu sa zaključcima usvojenim na 20. posebnoj sjednici.

– NSRS traži da predstavnici RS-a izabrani u Parlament BiH predlože Zakon o zabrani zloupotrebe pojma genocid.

– NSRS traži od Vlade RS-a da u parlamentarnu proceduru uputi Zakon o finansiranju nevladinih organizacija.
NSRS podržava što skorije usvajanje i stupanja na snagu Zakona o utvrđivanju porijekla imovine i posebnom porezu na imovinu.

– NSRS će osnovati radno tijelo za borbu protiv korupcije u svojim aktima predvidjeti da na čelu tog radnog tijela bude predstavnik opozicije.

– NSRS traži od Parlamentarne skupštine BiH da prije svake sjednice dostavi Narodnoj skupštini sve materijale na razmatranje radi zauzimanja stavova u adekvatnom vremenskom roku.

– NSRS traži od Vijeća ministara BiH da prije svake sjednice dostavi sve materijale Vladi RS-a na razmatranje radi zauzimanja stavova u adekvatnom vremenskom roku.

– NSRS traži od Predsjedništva BiH da prije svake sjednice dostavi sve materijale predsjedniku RS-a radi zauzimanja stavova u adekvatnom vremenskom roku.

– NSRS smatra da je u skladu sa zaključcima sa 20. posebne sjednice, da predstavnici RS-a u Parlamentu BiH, Vijeću ministara i Predsjedništvu BiH mogu da prisustvuju sjednicama, ali na način da u svom odlučivanju uvažavaju stavove i odluke NSRS-a, Vlade RS-a i predsjednika RS-a.

– NSRS predlaže predsjedniku RS-a da uputi ponovni poziv predstanvicima institucija i drugih konstitutivnih naroda iz FBiH za razgovor i dijalog o mogućim rješenjima za prevazilaženje trenutne krize u BiH.

– NSRS ostaje pri stavu da BiH može egzistirati samo na bazi Ustava BiH i dogovora između dva entiteta i tri konstitutivna naroda.

Na kraju, ukoliko se ovi zaključci usvoje, trebali bi stupiti na snagu narednog dana od dana donošenja. Posebna sjednica NSRS-a i dalje traje, a nakon završene rasprave glasat će se o gore navedenim zaključcima.

Od Vlade Republike Srpske se traži da u parlamentarnu proceduru uputi zakon o finansiranju nevladinih organizacija.

Navodi se da u skladu sa zaključcima sa 20. posebne sjednice Narodne skupštine predstavnici Republike Srpske u parlametu BiH, Savjetu ministara i Predsjedništvu BiH mogu da prisustvuju sjednicama, ali na način da u odlučivanju uvažavaju stavove i odluke Narodne skupštine, Vlade i predsjednika Republike Srpske.


Zaključke su potpisali predstavnici poslaničkih klubova SNSD-a, SP-a, Demosa, Ujedinjene Srpske i NPS.
izvor:slobodnabosna

To Top