U Centrali SDA u Sarajevu održana 8. redovna sjednica povjereništva Asocijacije Mladih SDA Bosne i Hercegovine.

Na sjednici smo razgovarali o planom predviđenim aktivnostima.
Izvještaju o radu AM SDA BiH za 2021 godinu.
Planu rada za 2022 godinu, kadroviskim pitanjima, međunarodnoj saradanji ali i o trenutnom političkom i sigurnosnom stanju u Bosni i Hercegovini. Naručito u momentu kada je sve prisutna radikalizacija političkog diskursa ali i prijetnje i ugrožavanje sigurnosti povratnika i političkih predstavnika Bošnjaka u manjem BH entitetu.
Usvojili smo niz zaključaka čija realizacija će imati za cilj riješenje svih otvorenih pitanja kako u radu same AM na svim nivoima tako i proširivanje saradnje sa ključnim organizacijama i institucijama iz države, regiona i svijeta.